به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست

شعر بسیار زیبای زیر از مهدی جعفری در کتاب ادبیات مهدویت آمده است. این شعر به قدری زیبا بود که دلم نیامد آن را ثبت نکنم تا سایر دوستان ببینند. به همه پیشنهاد می کنم این شعر را حتما بخوانند چون بسیار زیبا است.  

اگر که شعر اندکی طولانی است از همه دوستان عذر می خواهم. بهتر است ابتدا این صفحه وبلاگ را ذخیره کرده و سپس سر فرصت این شعررا بخوانند. 

ای غایب از چشمان ما

***یارا ببین چشمان ما ***

***این درد بی درمان ما ***

***این خار در چشمان ما ***

***وین دیده گریان ما ***

***این کوه غم بر جان ما ***

***دیگر چه باشد آن ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***یارا سلامت می کنم ***

***چشمم به راهت می کنم ***

***دیده سرایت می کنم ***

***هر شب صدایت می کنم ***

***این جان فدایت می کنم ***

***ای نازنین پنهان ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***یارا به راهت می شوم ***

***مست نگاهت می شوم ***

***جزو سپاهت می شوم ***

***همراز آهت می شوم ***

***هم اشک چاهت می شوم ***

***گر بگذری بر دیده ها *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***یارا غبارت می شوم ***

***چون جان نثارت می شوم ***

***در انتظارت می شوم ***

***دور مدارت می شوم ***

***من بی قرارت می شوم ***

***جانم به قربان شما *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***مولا جوابم می کنی؟ ***

***در غم هلاکم می کنی؟ ***

***پر اضطرابم می کنی؟ ***

***یا خود خطابم می کنی؟ ***

***خود انتخابم می کنی؟ ***

***تا من بیایم جمعه ها *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***ای شه امانم می دهی؟ ***

***خود را نشانم می دهی؟ ***

***ملک جهانم می دهی؟ ***

***سوز نهانم می دهی؟ ***

***هم خود زبانم می دهی؟ ***

***تا گویمت مدح و ثنا *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***مستی عالم مست تو ***

***هستی عالم هست تو ***

***هست همه در دست تو ***

***دست همه پیوست تو ***

***پیوسته جان پابست تو ***

***گریان تو چشمان ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***زلف تو و ابروی تو ***

***ماه تمام روی تو ***

***وان حلقه های موی تو ***

***زیبا لب دلجوی تو ***

***مینو شمیم کوی تو ***

***وصف بهشت جان ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***مولا زمان شیدایی ات ***

***جان جهان سودایی ات ***

***پیوسته دل ارزانی ات ***

***مجنون تو صحرایی ات ***

***عالم همه قربانی ات ***

***یک گوشه چشمی حالیا *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***دلها همه پروانه ات ***

***دلها همه کاشانه ات ***

***دلها همه دیوانه ات ***

***در حسرت پیمانه ات***

***پوینده راه خانه ات ***

***گر بگذری بر کوچه ها *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***من تشنه روی توام ***

***آشفته موی توام ***

***در حسرت کوی توام ***

***صد لیلی بوی توام ***

***در بند ابروی توام ***

***جانان! به سوی جان بیا *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***ای همدم باد سحر ***

***در آسمان ما قمر ***

***صد یوسف اندر پشت سر ***

***آیینه خیر البشر ***

***یعنی امام منتظر ***

***برکش نقاب از ره بیا *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***هر دم شوی اندر نظر ***

***از بهر تو در پشت در ***

***آیند اصحاب سحر ***

***جوینده ره بی پا و سر ***

***خواهی بیایی از سفر؟ ***

***زیبا نگار قرنها *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***ای جلوه ای در طور ما ***

***ای نور اندر نور ما ***

***نور دو چشم کور ما ***

***عیسای هر رنجور ما ***

***در غربت و مستور ما ***

***پر درد از هجران ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***مستور چون زهرای ما ***

***تنهای چون مولای ما ***

***اسرار در سینای ما ***

***وی هم نوا با نای ما ***

***وی اشک طوفان سای ما ***

***ای کوثر آدینه ها *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***موسی به قربان شما ***

***عیسی به فرمان شما ***

***یعقوب گریان شما ***

***یوسف پریشان شما ***

***جان علی جان شما ***

***دستم به دامان شما *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***جانا چراغ دل تویی ***

***این دیده را ساحل تویی ***

***آواره را منزل تویی ***

***نور دل غافل تویی ***

***جان مرا قابل تویی ***

***بشنو سلام جان ما *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***هم جان تو و جانان تویی ***

***امداد بی پایان تویی ***

***شه بیت هر دیوان تویی ***

***محبوب هر دوران تویی ***

***ارباب صد خاقان تویی ***

***بنما کرم بر این گدا *** 

 

ای غایب از چشمان ما

***ای یوسف زهرا بیا ***

***هم ناله با مولا بیا ***

***آواز بغض آسا بیا ***

***اندر بقیع ماوا بیا ***

***شرب مدام ما بیا ***

***غایب ز جهل ما بیا *** 

 

ای غایب از چشمان ما 

***ای ساربان جان بیا ***

***ای همره قرآن بیا ***

***ای رونق ایمان بیا ***

***آب کویرستان بیا ***

***نور شب هجران بیا ***

***وی لولو و مرجان بیا *** 

    

X